Eğitim

Kuark Moleküler NanoBilim Araştırma Grubu (KuarkMNB) – Eğitim

KuarkMNB, 2008 yılının Ağustos ayı itibariyle başladığı çalışmalarında bir eğitim programı ile beraber bir proje çalışması uygulanır.

– Eğitim Programı

Eğitim programımız, nanoteknoloji ilkelerinin katılımcıya kazandırılması, nanoteknoloji alanındaki gelişmelerin takibinin yapılması, bilimsel kaynakların doğru ve verimli kullanılmasının sağlanması, güncel araştırma konularına aşina olunmasının sağlanması gibi amaçlara sahiptir.

KuarkMNB eğitim programı, nanoteknolojinin temel ilkeleri ve tarihsel gelişimi temel alınarak başlar. Karbon elementinin yapısı ve allotropları incelenir. Bu inceleme aşamasından sonra karbon nanotüpler, nanoteller, nanokristaller ile seçmeli bir konu ele alınarak eğitim programı bitirilmiş olunur.

Eğitim programının devamında KuarkMNB’nin ilgili çalışma dönemindeki proje çalışmaları ile katılımcılar eğitim programı sonucunda edindiği bilgi, becerileri kullanabilir, kapsamlı bilimsel çalışmalardan oluşan literatür takibini gerçekleştirebilir ve bu çalışmaları yorumlayabilir. Çeşitli araştırma grupları/laboratuvarlar ile proje çalışmalarının konuları paralelinde iletişime geçebilir, bilgi-alışverişleri sağlanabilir. Aynı şekilde ilgili konulardaki bilimsel toplantılara katılımlar gerçekleştirilebilir.

Ülkemizdeki değerli bilim insanlarımızdan destekler alan KuarkMNB, ülkemizdeki bazı araştırma grupları ile de iletişim hâlindedir.

==Eğitim Programı: Konular==

 1. Nanoteknolojinin Tanımı
 2. Nanoteknolojinin Temel İlkeleri ve Tarihsel Gelişimi
 3. Nanoteknolojinin Uygulama Alanları
 4. Karbon Elementi ve Nanoteknoloji’deki Yeri
 5. Karbon Nanoyapılara Genel Bakış
 6. Fullerenler ve Özellikleri
 7. Grafen Malzemesinin Yapısı
 8. Karbon Nanotüpler
 9. Karbon Nanotüplerin Elektronik Yapısı
 10. Karbon Nanotüplerin Sentezi
 11. Karbon Nanotüplerin Büyütülmesi
 12. Karbon Nanotüplerin Özellikleri ve Uygulama Alanları
 13. Nanotellerin Elektronik Yapısı
 14. Nanotellerin Sentezlenmesi
 15. Nanotellerin Uygulama Alanları

Yararlanılan kaynaklar, SCI’da indekslenmiş makaleler, ilgili konularda uzmanlaşmış üniversitelerde yapılan çalışmalar sonucu yayınlanan tezler ve birçok yabancı üniversitede ders kitabı olarak kullanılan nanoteknoloji içerikli kitaplardır.

Yazar Hakkında

Kuark Bilim Topluluğu Çalışma Grupları, Kuark Bilim Topluluğu'nun özellikle lisans öğrencileri için söz konusu proje çalışmalarının özel konu ve bilim alanlarında sürdürülmesini amaçlamaktadır. Böylece lisans öğrencilerinin akademik çalışmalara ilgi duyması hedeflenirken proje çalışmalarının sonuçları lisans, lisans üstü öğrenciler ve akademisyenler ile bilim severlerle paylaşılmaktadır.