Araştırma Alanları

Kuark Moleküler NanoBilim Araştırma Grubu’nun Araştırma Alanları

  • Grafen malzemesinin yapısı, sentezlenmesi ve elektronik özelliklerinin incelenmesi
  • Grafenin gelecekteki teknolojik uygulama alanlarının irdelenmesi
  • Güneş enerjisinde, güneş hücrelerinin geliştirilmesinde nanoteknolojinin rolü
  • Nanoteknolojinin insan yaşamına olan etkileri ve geleceğimizi nasıl şekillendireceği
  • Fullerenlerin yapısı ve türlerinin incelenmesi
  • Nanoteknolojide eğitim ve kariyer

Yazar Hakkında

Kuark Bilim Topluluğu Çalışma Grupları, Kuark Bilim Topluluğu'nun özellikle lisans öğrencileri için söz konusu proje çalışmalarının özel konu ve bilim alanlarında sürdürülmesini amaçlamaktadır. Böylece lisans öğrencilerinin akademik çalışmalara ilgi duyması hedeflenirken proje çalışmalarının sonuçları lisans, lisans üstü öğrenciler ve akademisyenler ile bilim severlerle paylaşılmaktadır.